logo

Ulanyş Şertleri

Spam ibermek ýa-da ulanyjylary aldamak üçin habarçyny ulanmaň

Jemgyýetçilik botlarynda, toparlarda ýa-da kanallarda zorlugy öjükdirmäň.

Jemgyýetçilik botlaryna, toparlara ýa-da kanallara pornografiki mazmun goýmaň.

Başga bir habarçy ulanyjysyny görkezip bilmersiňiz. Siz eýesiniň rugsady bolmazdan başga biriniň hasabyny ulanyp bilmersiňiz.

Şeýle hem, VPN kanallary ýa-da toparlary arkaly aýlanyp geçmek üçin açarlary paýlap bilmersiňiz.