logo
devices-icon

Habarlaşmagyň täze döwri

Start - amatly aragatnaşyk, multimediýa mazmunyny ýaýratmak, topar söhbetdeşliklerini guramak, jaňlar we wideo jaňlary etmek, habarlaryň gizlinligi we şahsylaşdyrma mümkinçiligi bilen döwrebap platforma

Android OS

Habarlary we multimediýa mazmunyny alyşmak arkaly günüň islendik wagty baglanyşykda boluň

iOS

Döwrebap aýratynlyklary we ygtybarly maglumat alyş-çalyş mehanizmlerini goldaýar

WEB

Web wersiýasy web brauzeri arkaly ulanmagyň çeýeligini üpjün edýär

Desktop

Göni iş stoluňyzdan aňsat aragatnaşyk üpjün edýär

Soňky habarlar

blog-img
Start bilen aragatnaşyk azatlygyny duýuň!

Tekst we ses habarlaryny iberiň, suratlary we wideolary paýlaşyň we ses we wideo jaňlaryndan lezzet alyň.

23.08.2023
blog-img
Ýönekeý. Amatly. Howpsuz. Başlaň!

Jübi belgisine baglanyşyk, topar söhbetdeşlikleri we multimediýa mazmunynyň giň toparyny döretmek bilen, amatly aragatnaşyk üçin zerur zatlary alarsyňyz.

20.09.2023
blog-img
Start bilen her söhbetdeşlikde ulanmak aňsatlygy!

Ýönekeý we içgin interfeýs, çalt nawigasiýa we gyssagly jogaplar Start bilen aragatnaşygy ýakymly we aladasyz edýär. Her söhbetdeşlikde ýeňillik, Start'y aýratynlaşdyrýan zat!

07.10.2023

Goldaw Hyzmaty

Bize ýaz
@support
Aýratynlyklar
@StartTips