logo

Bu sowal, Start Messenger baradaky esasy soraglara jogap berýär.

Start Messenger ösýär we täze aýratynlyklar goşýar, şonuň üçin bu resminamada köne maglumatlar bolup biler. Sorag-jogap, Bot gollanmalary we beýleki resminamalary birnäçe aýyň içinde täzelemegi tamamlarys.