logo

Start - ýakymly aragatnaşyk üçin habarçyňyz

Start, tekst we ses habarlaryny ibermek, suratlary we wideolary paýlaşmak, ses we wideo jaňlary ýaly köp sanly funksiýany üpjün edýän täsirli aragatnaşyk üçin innowasion platforma. Platforma, jübi belgisine birikmek, topar söhbetdeşlikleri döretmek we dürli multimediýa mazmunyny paýlaşmak üçin amatly interfeýsi üpjün edýär. Habaryň gizlinliginiň ýokary derejesine, dürli sazlamalara we aragatnaşyk gurşawyny şahsylaşdyrmak ukybyna aýratyn üns berilýär. Habarçy, ulanyjylaryň aýratyn isleglerini we platformanyň aýratynlyklaryny görkezip, maglumat geçirmek üçin amatly ýer döredýär.

device

Soňky habarlar

blog-img
Start bilen aragatnaşyk azatlygyny duýuň!

Tekst we ses habarlaryny iberiň, suratlary we wideolary paýlaşyň we ses we wideo jaňlaryndan lezzet alyň.

23.08.2023
blog-img
Ýönekeý. Amatly. Howpsuz. Başlaň!

Jübi belgisine baglanyşyk, topar söhbetdeşlikleri we multimediýa mazmunynyň giň toparyny döretmek bilen, amatly aragatnaşyk üçin zerur zatlary alarsyňyz.

20.09.2023
blog-img
Start bilen her söhbetdeşlikde ulanmak aňsatlygy!

Ýönekeý we içgin interfeýs, çalt nawigasiýa we gyssagly jogaplar Start bilen aragatnaşygy ýakymly we aladasyz edýär. Her söhbetdeşlikde ýeňillik, Start'y aýratynlaşdyrýan zat!

07.10.2023